RASPORED SV. MISA:

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 18:00 sati

Srijeda i subota 8:00 sati

 

Nedjeljom

8:30 (Blato)

9:30, 11:00, 18:30 (Zimsko vrijeme 18:00) - Župna crkva Remetinečki gaj 29

Više...

 

 

pokojni Leopold Tepeš

1964. - 1981.

mr. Mijo Matoševi?

1981. - 2003.

Marijan Ožegovi?

2003. - 2012.

Ro?en je 24.listopada 1966. godine od oca Ivana i majke Terezije r.Hadrovi? u Visokom pokraj N. Marofa, u vjerni?koj obitelji koja je dosad Crkvi dala više sve?enika. Osnovnu školu poha?a u Visokom, pa se upisuje u Sjemenište na Šalati gdje i maturira 1985. godine. Nakon mature upisuje Katoli?ki Bogoslovni Fakultet u Zagrebu.

U me?uvremenu godinu dana služi vojni rok, pa na Katoli?kom Bogoslovnom Fakultetu u Zagrebu diplomira 1992. godine. Iste godine zare?en je za sve?enika po rukama kardinala Franje Kuhari?a. Imenovan je kapelanom u Šestinama (2 godine ), te kapelanom u župi sv. Ivan Zelina ( 4 godine ). Odlukom nadbiskupa zagreba?kog Josipa Bozani?a 1998. godine postaje upravitelj župe Nova Ra?a pokraj Bjelovara, gdje ostaje 5 godina. Dana 20. kolovoza 2003. godine preuzima župu Remetinec-Blato. Preuzima izgradnju nove župne crkve i prate?ih sadržaja,te pastoralni rad u župi.