RASPORED SV. MISA:

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 18:00 sati

Srijeda i subota 8:00 sati

 

Nedjeljom

8:30 (Blato)

9:30, 11:00, 18:30 (Zimsko vrijeme 18:00) - Župna crkva Remetinečki gaj 29

Više...

Svaka župa u Zagrebačkoj nadbiskupiji ima župno pastoralno i ekonomsko vijeće. Mandat župnih vijećnika traje pet godina od imenovanja, ukoliko ne dođe do promjena zbog opravdanih razloga. Uloga Župnih vijećnika je da budu savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, predlaže, usklađuje, priprema, provjerava i pripomaže u ostvarenju pastoralnog rada u župi. Potiče na suodgovornost i sudjelovanje svih članova župe u naviještanju, bogoslužju i dobrotvornosti, pa tako ostvaruju svoj apostolat u župi kao vjernici laici u suradnji sa svojim svećenicima. Ako imate neke prijedloge i rješenje za poboljšanje vjerskog, liturgijskog, katehetskog, karitativnog, socijalnog, kulturnog i sportskog života u našoj župi, predložite to nekom od vijećnika, pa ćemo o tome porazgovarati na našim pastoralnim sjednicama.

Župna Vijeća imaju savjetodavni, a ne odlučujući glas


ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Godine 2006. izabrali naše nove vijećnike pastoralnog vijeća. Zahvaljujemo svima vama koji ste se uključili u izbore, kao i onima koji su prihvatili izbor.

Evo imena naših novih župnih vijećnika: (abecednim redom)

Benčić Đani, Burić Ružica, Golubiček Juraj, Kocjan Marica, Logarušić Ivan, Lustek Stjepan, Perić Josip, Popovački Irena, Popovački Iva,

Pribanić Dalibor, Svedrović Ankica, Škornjak Anita, Tomaško Barica i Valičević Veronika

 

 

ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE

Uloge Župnog ekonomskog vijeća

1.      Pregledava i odobrava materijalne zahvate u župi

2.      Ima uvid u blagajničke knjige župe

3.      Daje mišljenje o zahvatima u župiČlanovi Župnog ekonomskog vijeća su: (abecednim redom)

Gajšak Vlado, Ščukanec Ivan, Škare Damir i Zelinski-Matunec Sanja