RASPORED SV. MISA:

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 18:00 sati

Srijeda i subota 8:00 sati

 

Nedjeljom

8:30 (Blato)

9:30, 11:00, 18:30 (Zimsko vrijeme 18:00) - Župna crkva Remetinečki gaj 29

Više...

Prijave za blagoslov obitelji prona?ite na Naslovnici!

 

U pastoralu župe pomažu kao duhovni pomo?nici pater Ivan Magdi?  i pater Zdravko Bari?- monfortanci

Nedjeljom služi svete mise i ispovijeda po potrebi za vrijeme nedjeljnih misa u župnoj crkvi

Za ?isto?u crkve možemo zahvaliti nekolicini ?lanova naše župne zajednice koji nesebi?no odvajaju svoje slobodno vrijeme za op?e dobro. U župnoj crkvi kao i u kapelama ima puno posla kako bi uvijek sve bilo uredno i ?isto. Moramo posebno zahvaliti onima koji ?iste crkvu, kapele, sakristije, župne prostorije i sve potrebno za obavljanje službe Božje.

Najzaslužniji i najredovitiji u održavanju reda i ?isto?e su:
Za održavanje misnica, oltarnika i ?isto?e u crkvi – Marija Buri?
Za razne popravke i sitne radove u crkvi i oko crkve – Zlatko Novosel
Za ki?enje crkve cvije?em – Marija Kon?i?
Za ?iš?enje kapelice u Blatu – Ro?anec Slava i obitelj Dovrani?
Za ?iš?enje kapelice u Remetincu – Juraj Golubi?ek
Održavanje reda kod križa u Blatu – Ivan Filipovi?

U župi vjerojatno ima još dobrih ljudi koji su se spremni žrtvovati za op?e dobro, te ih pozivamo da pomognu onima koji tu ve? rade, pa ?e svima biti lakše.

Osim navedenih vjernika, puno je još onih koji su nam na razli?ite na?ine pritekli u pomo?, pa svima od srca zahvaljujemo.